Privacy

Vanzelfsprekend behandelen wij uw gegevens met de grootste zorg.

Wandelstok-winkel.nl is onderdeel van Careland BV, gevestigd te Helmond.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Wandelstok-winkel.nl klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Careland BV, gevestigd te Helmond.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Careland BV, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Careland BV verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via [email protected].

Privacy en internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Careland BV bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Careland BV heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Uw E-mailadres

Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. Careland BV gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Informatie

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als Careland BV de informatie die van u is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren.

Wijziging gegevens

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected]. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Careland BV zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.